Úvod


IROP

MMR

Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec disponuje

 • Dlouholetými zkušenostmi při správě obytných domů se zapracovaným kolektivem zaměstnanců s praxí a odbornými znalostmi, zajišťující služby na vysoké úrovni.
 • Softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků i ostatních vlastníků.
 • Znalostí právních předpisů – občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových zákonů a ostatních předpisů platných pro správu a kompletního zajištění provozu a služeb souvisejících s užíváním obytných domů a nebytových prostor.
 • Přístupem k informacím v rámci začlenění ve SČMBD, potřebným pro zajišťování a kvalitní správu majetku družstva, majetku společenství vlastníků jednotek a majetku vlastníků.
 • Možností zajištění výhodného pojištění majetku v rámci rámcové smlouvy.
 • Dlouhodobou ekonomickou stabilitou.


Hledáme vhodného kandidáta do uvolněné funkce člena KK

Jelikož se nám dosud nepodařilo obsadit uvolněné místo člena kontrolní komise novým vhodným kandidátem poté, co ze své funkce byla ze zdravotních důvodů nucena odstoupit jedna členka KK, vyzýváme tímto opětovně členy družstva, kteří by splnili předpoklady pro výkon této funkce a měli by zájem tuto funkci zastávat, aby se kdykoli přihlásili u předsedkyně družstva Mgr. Lenky Treglerové.Oznámení – výzva

V případě, že bude chtít člen družstva nájemce, který podnajímá družstevní byt ukrajinským občanům s dočasnou ochranou, nechat zapsat družstvem tento byt do evidence bytů a smluv, pro získání příspěvku pro solidární domácnost, nechť se na nás s písemnou žádostí obrátí a my tento byt, jakožto vlastník družstevních bytů do výše uvedené evidence zapíšeme.Prognóza ceny tepla a alternativa za nedostatek plynu

Prachatice

 • primární zdroj tepla – zemní plyn – pro rok 2022–2024 cena zafixována.
 • záloha na teplo 689,92 Kč/GJ vč. DPH, záloha na TUV 647,73 Kč/GJ vč. DPH.
 • náhradní zdroj tepla – lehký topný olej a dokonce i záložní generátor elektrického proudu.

Vimperk

 • primární zdroj tepla – dřevěná štěpka – cena tepla od 1.1.2023 ve výši 799,70 Kč/GJ vč. DPH.
 • náhradní zdroj tepla – zemní plyn.
 • další náhradní zdroj tepla – lehký topný olej.

Volary

 • primární zdroj tepla – uhlí – záloha na teplo v roce 2023 je ve výši 737 Kč/GJ vč. DPH (v r. 2022 byla ve výši 671 Kč/GJ vč. DPH).
 • náhradní zdroj tepla – zemní plyn – cena plynu zafixována do roku 2023 + 10% navíc za rostoucí ceny služeb.
 • od roku 2024 se předpokládá zdražení ceny zemního plynu na aktuální tržní cenu.

Zdíkov

 • primární zdroj tepla – štěpka – od 1.1.2023 je záloha ve výši 741,16 Kč/GJ vč. DPH.
 • záloha na teplo byla v roce 2022 ve výši 481,28 Kč/GJ vč. DPH, aktuální cena se však dostala na výši 556,24 Kč/GJ vč. DPH.
 • náhradní zdroj tepla – lehký topný olej.
 • z důvodu předzásobení vlastní štěpkou se Obec Zdíkov domnívá, že v dalším roce nedojde k razantnějšímu zdražení.

Volary čp. 154 a 503, Netolice čp. 562 a 575

 • tyto domy mají zafixovanou cenu zemního plynu od společnosti LAMA do konce roku 2022 ve výši 499 Kč/MWh vč. DPH. Od počátku roku 2023 nakupujeme plyn za spotové ceny. Pro topnou sezónu 2024 se budeme snažit nakoupit zemní plyn za zafixovanou nejlevnější cenu.

Vlachovo Březí čp. 407–408

 • primární zdroj tepla – zemní plyn – cena od 1.1.2023 je ve výši 810,70 Kč/GJ vč. DPH.
 • cena se měla v roce 2022 zvýšit na 1.562 Kč/GJ vč. DPH, díky odvolání dodavatele tepla na ERÚ došlo prozatím ke snížení zálohy na teplo pro rok 2022 zpět na přepokládaných 737 Kč/GJ vč. DPH.

Lhenice

 • primární zdroj tepla – zemní plyn – společnost Erding oznámila, že od 1.7.2023 bude zálohová cena tepla ve výši 1.207,80 Kč/GJ vč. DPH.
 • záloha od 1.1.2023 do 30.6.2023 je ve výši 1.662,10 Kč/GJ vč. DPH.
 • cena v roce 2021 byla 664,79 Kč/GJ vč. DPH, záloha od 1.1.2022 do 30.9.2022 byla ve výši 878,09 Kč/GJ vč. DPH.
 • od 1.10.2022 do 31.12.2022 činí záloha na teplo výši 1.087,90 Kč/GJ vč. DPH.
 • alternativní zdroj tepla – není.

Netolice 558, 559, 574 a 656, Čkyně 279 a Prachatice 1116

 • primární zdroj tepla – zemní plyn od společnosti E-ON – záloha do 31.8.2022 v cenách loňského roku ve výši 1.446,43 Kč/MWh vč. DPH.
 • smlouva na dodávku uzavřena na dobu neurčitou bez fixace ceny.
 • alternativní zdroj tepla není.
 • záloha od 1.9.2022 je ve výši 2.305,05 Kč/MWh + stálé platby.

Husinec

 • primární zdroj tepla – zemní plyn – teplo a TUV jsou vyráběny v plynové kotelně v Husinci.
 • alternativní zdroj tepla není.
 • cena zemního plynu je od 1.1.2023 ve výši 1.430 Kč/GJ vč. DPH.
 • aktuální cena zemního plynu za rok 2022 činila 643,50 Kč/GJ vč. DPH.

Žár 44

 • teplo do května 2022 vyráběné z uhlí.
 • rozpočet na uhlí pro topnou sezónu v roce 2020 byl za 67.801 Kč/rok vč. DPH.
 • rozpočet na uhlí pro topnou sezónu v roce 2021 byl za 20.000 Kč/rok vč. DPH.
 • nákup uhlí v roce 2022 za 31.869 Kč vč. DPH.
 • od září 2022 změna způsobu vytápění peletami, kdy bude třeba na topné období od září 2022 do května 2023 nakoupit pelety za 190.000 Kč vč. DPH.


Cena plynu v domech se společnou kotelnou a cena elektřiny ve společných částech domu

cena plynu od společnosti E-ON – tarif spotřeba od 63–315 MWh za rok

 • cena plynu do 31.8.2022 byla ve výši 1.294,70 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
 • cena plynu od 1.9.2022 je ve výši 2.305,05 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
 • cena plynu od 31.12.2022 bude ve výši 3.135,11 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby. Pro celý rok 2023 však bude platit zastropování obchodní ceny na maximální cenu 3.025 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.

cena elektřiny ve společných částech domu od společnosti E-ON

 • cena do 31.8.2022 byla ve výši 3.403 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
 • cena od 1.9.2022 je ve výši 4.389 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
 • cena od 31.12.2022 bude pro většinu odběrných míst ve výši 8.044 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby. Pro celý rok 2023 však bude platit zastropování obchodní ceny na maximální cenu 6.050 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.

cena elektřiny pro vytápění tepelným čerpadlem od společnosti E-ON pro Vlkonice čp. 101 a 111

 • cena ve vysokém tarifu do 30.12.2022 5.031 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby, od 31.12.2022 bude cena 9.083 Kč/MWh + stálé platby, ale pro celý rok 2023 bude platit zastropování ceny na maximální cenu 6.050 Kč/MWh + stálé platby.
 • cena v nízkém tarifu do 30.12.2022 3.828 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby, od 31.12.2022 bude cena 6.913 Kč/MWh + stálé platby, pro celý rok 2023 však bude platit zastropování ceny na maximální cenu 6.050 Kč/MWh + stálé platby.


Zde se můžete podívat, který dodavatel elektřiny a zemního plynu by byl pro Vaši domácnost nejvýhodnější:

https://kalkulator.tzb-info.cz/…

Pomocí kalkulátoru si můžete spočítat, kolik budete platit za plyn:

https://www.seznamzpravy.cz/…-plyn-219633#…

Pomocí kalkulátoru si můžete spočítat, kolik budete platit za elektrickou energii:

https://www.seznamzpravy.cz/…-zima-219930#…


Odkaz na článek o vývoji ceny elektrické energie:

https://www.seznamzpravy.cz/…nosti-213622#…Shora uvedené vychází z informací, které nám poskytly dodavatelé tepla či obce. Všeobecně však musíme upozornit na skutečnost, že ty lokality, kde se teplo primárně vyrábí ze zemního plynu, musejí počítat se skokovým zvýšením cen za tuto komoditu, která se již dnes při uzavírání nových smluv pohybuje v rozmezí čtyř až pětinásobku cen z počátku letošního roku. Až dodavatelům tepla skončí lhůta pro zafixované ceny, musíme se připravit, zejména tam, kde je výroba závislá na zemním plynu, že zřejmě dojde k tomuto avizovanému zdražení a družstvo v ten okamžik bude muset těm domům, které odebírají teplo vyráběné ze zemního plynu, upravit i předpisy nájemného, kdy budou zálohy na teplo a TUV nastaveny na ceny oznámené dodavatelem tepla. I když sice nějací dodavatelé tepla mají ceny plynu zafixované, neznamená to, že ke zdražení tepla nedojde, jelikož i jim stoupají vedlejší náklady na jeho výrobu, které se zcela jistě projeví v konečné vyúčtované ceně za teplo. Rovněž bychom chtěli apelovat na ty domy, které dosud ještě topí uhlím, aby si na celou topnou sezónu 2022–2023 udělali zásobu uhlí, jelikož i uhlí již nyní začíná být nedostatek.

Jedná se o celoevropský problém a nám nezbyde nic jiného než doufat, že se tato situace vyvolaná válečným stavem na Ukrajině alespoň trošku zlepší a že naše vláda připraví nějaké kompenzační balíčky příspěvků na bydlení.I v pandemii jsme se o naše družstevníky ve všech směrech snažili postarat co možná nejlépe

Vážení členové družstva,

rádi bychom vám oznámili, že za tyto poslední dva roky, kdy se nově zvolené představenstvo zhostilo své funkce a nastoupilo do nelehkého období vyvolaného koronavirem, přičemž se v takovém období nikdy žádní členové představenstva, a ani žádní zaměstnanci družstva ještě neocitli, můžeme s radostí oznámit, že se nám vždy podařilo všechny činnosti družstva obstarat v plné míře a v zákonných termínech. Dne 1.7.2020 nabyla účinnosti velká novela bytového spoluvlastnictví a postupně i další zákony týkající se družstva, společenství vlastníků jednotek a převodu bytů do vlastnictví. Měli jsme zákonnou povinnost uzpůsobit stanovy družstva, řády a ostatní vnitrodružstevní směrnice do souladu s novou legislativou, což se nám i ve ztížených podmínkách podařilo! I přesto, že se během těchto dvou let stalo, že se mnozí naši zaměstnanci ocitli v nařízené karanténě, byli sami nemocní nebo museli v důsledku epidemie koronaviru ošetřovat člena rodiny anebo zůstat doma s dítětem, kdy byly uzavřeny školky a školy, tak přesto, že na družstvu z osmi zaměstnanců zůstali byť i v jeden okamžik pouze tři nebo čtyři a všechny nás toto nelehké období stálo stovky hodin přesčasů, vždy jsme pro vás zvládli plně a včas zajistit zpracování účetnictví, DPH, účetní závěrku, převody družstevních podílů, vyřídit záležitosti se státními organizacemi, odsouhlasit podnájem bytů a stavební bytové úpravy, během pár dnů byly vždy zajištěny požadované opravy v družstevních domech, i když řada řemeslníků v důsledku koronaviru ukončila svoji živnost, a ač je obecně v celé republice řemeslníků nedostatek a bohužel se tento nedostatek bude jen zvyšovat díky tomu, že mládež nemá zájem o studium učebních oborů, tak se družstvu i přes své pracovní vytížení řemeslníci snažili vyjít vstříc a jak jim to jen jejich práce umožnila, provedli nám nahlášené opravy v co nejkratších termínech. V dojezdových časech byly rovněž zajištěny havarijní služby, dále probíhala výběrová řízení na zhotovitele díla, rovněž byla vždy v termínech zpracována prohlášení vlastníka na rozdělení domu na jednotlivé jednotky, taktéž byly včas vypracovány smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví oprávněných členů družstva, oproti minulým létům jsme na základě nařízení zákona založili mnoho společenství vlastníků jednotek, kdy v tomto zakládání musíme i nadále dle požadavku zákona pokračovat. Těmto novým právnickým osobám jsme vždy nabídli i vedení správy, abychom zajistili družstevníkům, kteří se z nařízení zákona ocitli v této nově zřízené právnické osobě, právní jistotu, bezpečnost bydlení a ochranu zaplacených prostředků, i na úkor nás, jelikož nám tímto přibylo skutečně velké množství práce navíc.

Dle ekonomické analýzy bylo zjištěno, že již mnoho let nestačí vybíraný správní poplatek na pokrytí nákladů správy družstva a nebýt vedlejší podnikatelské činnosti, kterou provádíme pro různá společenství vlastníků jednotek, kdy právě tento poplatek za správu společenství vlastníků vytváří zisk družstva a dotuje nedostatečně vysoký správní poplatek vybíraný od členů družstva, muselo by dojít ke zvýšení tohoto poplatku alespoň o 90 Kč/byt/měsíc, namísto navrhovaného zvýšení poplatku na správu družstva o 40 Kč/byt/měsíc. Navíc se zisk z této vedlejší podnikatelské činnosti, tedy zvýšenou prací našich zaměstnanců, objeví ve fondu oprav každého družstevního domu. Abychom se chovali hospodárně a maximálně i eliminovali náklady družstva, došlo k uzavření střediska v Prachaticích, jehož provoz stál přes 100 tisíc Kč ročně a mzdu zaměstnance, který tam musel dojíždět, kdy toto středisko sloužilo pouze k vyřízení drobností prachatickým družstevníkům, přičemž družstevníci ve Vimperku, Volarech, Netolicích, Zdíkově a v ostatních obcích neměli nic podobného k dispozici. Naopak došlo k pronajmutí tohoto střediska, kdy se výnos z pronájmu objeví rovněž v zisku družstva a stává se tak plusovým příjmem fondu oprav bytových domů po odsouhlaseném rozdělení zisku. Dalším úsekem, kde se snažíme náklady družstva ušetřit, jsou náklady na teplo, kdy v těchto dnech probíhá ve správní budově družstva výměna starých rozvodů tepla z osmdesátých let minulého století za nové a v následném roce pak dojde i k výměně starých původních dřevěných oken.

Tímto můžeme s radostí zkonstatovat, že jsme ve ztížených podmínkách vykonali pro naše družstevníky obrovský kus práce, dosáhli všech svých závazků řádně a včas, což bylo potvrzeno i kontrolní komisí, a to díky všem zaměstnancům družstva, kteří i přes to, že sami museli často v zaměstnání zůstávat mimo svoji pracovní dobu nebo pracovat z domova či o víkendu, tak se vždy maximálně snažili ve všech záležitostech vyjít našim družstevníkům vstříc.

Rovněž bychom chtěli alespoň touto formou poděkovat všem družstevníkům, kteří nám osobně, telefonicky nebo e-mailem projevili svoji spokojenost s naší prací, což každého z nás velmi potěšilo.