Úvod


IROP

MMR

Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec disponuje

  • Dlouholetými zkušenostmi při správě obytných domů se zapracovaným kolektivem zaměstnanců s praxí a odbornými znalostmi, zajišťující služby na vysoké úrovni.
  • Softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků i ostatních vlastníků.
  • Znalostí právních předpisů – občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových zákonů a ostatních předpisů platných pro správu a kompletního zajištění provozu a služeb souvisejících s užíváním obytných domů a nebytových prostor.
  • Přístupem k informacím v rámci začlenění ve SČMBD, potřebným pro zajišťování a kvalitní správu majetku družstva, majetku společenství vlastníků jednotek a majetku vlastníků.
  • Možností zajištění výhodného pojištění majetku v rámci rámcové smlouvy.
  • Dlouhodobou ekonomickou stabilitou.

.

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:

Tímto vám oznamujeme, že v níže uvedených volebních obvodech nebyl příslušnými členy družstva zvolen žádný delegát a ani náhradník delegáta pro volební období roku 2021–2026.

- volební obvod č. 9 – Prachatice 25, Prachatice 26, Prachatice 121, Prachatice 468 a Prachatice 1116,

- volební obvod č. 29 – Vimperk 409 a Vimperk 421 – 423,

- volební obvod č. 35 – Borová Lada 6 a Strážný 7,

- volební obvod č. 37 – Bohumilice 100, Bohumilice 104 a Bohumilice 107,

- volební obvod č. 43 – Ktiš 23–43, Ktiš 33, Chroboly 37 a Zbytiny 8,

- volební obvod č. 52 – Záblatí 6, Záblatí 26, Záblatí 27, Lažiště 96 a Lažiště 99,

- volební obvod č. 57 – Volary 267, Volary 268, Volary 269 a Volary 270,

- volební obvod č. 61 – Prachatice – garáže v Pivovarské ulici a

- volební obvod č. 62 – nebydlící členi

.

OZNÁMENÍ:

Tímto bychom vám chtěli oznámit, že převody bytů do vlastnictví oprávněným členům družstva lze realizovat až do 31.12.2030.
Jestliže byla na daný byt v zákonem stanovené lhůtě podána výzva k převodu bytu do vlastnictví, může tak člen družstva a nájemce takového bytu, pokud bude chtít, kdykoliv v této době doručit na družstvo žádost o převod bytu do vlastnictví a my poté žádost do 10-ti měsíců vyřídíme.

.

OZNÁMENÍ:
------------------

S účinností od 31.12.2020 došlo k novelizaci zákona LEX COVID a od uvedeného data lze až do 30.6.2021 využít korespondenčního hlasování nebo hlasování pomocí technických prostředků, i když to neumožňuje zakladatelské právní jednání nebo to zákon zakazuje (jako v případě shromáždění delegátů BD) bez ohledu na to, zda konání schůze omezuje mimořádné opatření. Kvůli možnosti hlasovat per rollam tak již nemusíme sledovat informace ohledně dalších omezujících opatření, zda je možno konat schůze prezenčně, a to až do 30.6.2021.