Úvod


IROP

MMR

Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec disponuje

  • Dlouholetými zkušenostmi při správě obytných domů se zapracovaným kolektivem zaměstnanců s praxí a odbornými znalostmi, zajišťující služby na vysoké úrovni.
  • Softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků i ostatních vlastníků.
  • Znalostí právních předpisů – občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových zákonů a ostatních předpisů platných pro správu a kompletního zajištění provozu a služeb souvisejících s užíváním obytných domů a nebytových prostor.
  • Přístupem k informacím v rámci začlenění ve SČMBD, potřebným pro zajišťování a kvalitní správu majetku družstva, majetku společenství vlastníků jednotek a majetku vlastníků.
  • Možností zajištění výhodného pojištění majetku v rámci rámcové smlouvy.
  • Dlouhodobou ekonomickou stabilitou.

.

OZNÁMENÍ:

Tímto bychom vám chtěli oznámit, že z důvodu čerpání dovolených bude sídlo družstva otevřeno v úřední dny do 16 hodin. Děkujeme za pochopeni.

.

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:

Tímto vám oznamujeme, že v níže uvedených volebních obvodech nebyl příslušnými členy družstva zvolen žádný delegát a ani náhradník delegáta pro volební období roku 2021–2026.

- volební obvod č. 9 – Prachatice 25, Prachatice 26, Prachatice 121, Prachatice 468 a Prachatice 1116,

- volební obvod č. 29 – Vimperk 409 a Vimperk 421 – 423,

- volební obvod č. 35 – Borová Lada 6 a Strážný 7,

- volební obvod č. 37 – Bohumilice 100, Bohumilice 104 a Bohumilice 107,

- volební obvod č. 43 – Ktiš 23–43, Ktiš 33, Chroboly 37 a Zbytiny 8,

- volební obvod č. 52 – Záblatí 6, Záblatí 26, Záblatí 27, Lažiště 96 a Lažiště 99,

- volební obvod č. 57 – Volary 267, Volary 268, Volary 269 a Volary 270,

- volební obvod č. 61 – Prachatice – garáže v Pivovarské ulici a

- volební obvod č. 62 – nebydlící členi

.

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:

Vážení členové družstva, rádi bychom vám oznámili, že dne 30.6.2021 byly shromážděním delegátů konaného per rollam přijaty nové stanovy Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec, a to s účinností od 1.7.2021. Tyto nové stanovy naleznete v části dokumenty v oddíle Vnitřní směrnice družstva.

.

OZNÁMENÍ:

Tímto bychom vám chtěli oznámit, že převody bytů do vlastnictví oprávněným členům družstva lze realizovat až do 31.12.2030.
Jestliže byla na daný byt v zákonem stanovené lhůtě podána výzva k převodu bytu do vlastnictví, může tak člen družstva a nájemce takového bytu, pokud bude chtít, kdykoliv v této době doručit na družstvo žádost o převod bytu do vlastnictví a my poté žádost do 10-ti měsíců vyřídíme.