Úřední deska

Vlastníci
Prodej bytu - předávací protokol stáhnout
Zmocnění společného zástupce - vzor stáhnout
Ceník služeb pro vlastníky stáhnout
Plná moc na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Prezenční listina na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Pozvánka na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Zápis ze shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Společenství vlastníků
Prodej bytu - předávací protokol stáhnout
Zmocnění společného zástupce - vzor stáhnout
Ceník služeb pro vlastníky stáhnout
Plná moc na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Prezenční listina na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Zápis ze shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Pozvánka na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Seznam SVJ v družstevních domech a ve správě družstva stáhnout