Úřední deska

Společenství vlastníků
Zmocnění společného zástupce - vzor stáhnout
Ceník služeb pro vlastníky stáhnout
Plná moc na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Prezenční listina na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Zápis ze shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Pozvánka na shromáždění vlastníků - vzor stáhnout
Seznam SVJ v družstevních domech a ve správě družstva stáhnout
Čestné prohlášení - souhlas s ustavením do funkce VO v SVJ - vzor stáhnout
Zápis z ustavující schůze výboru SVJ - vzor stáhnout