Dokumenty ke stažení

Tiskopisy - žádosti
Dohoda rozvedených manželů stáhnout
Žádost o zaslání přeplatku z vyúčtování služeb na účet stáhnout
Plná moc (pro převod družstevního podílu) stáhnout
Prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření Smlouvy o převodu družstevního podílu stáhnout
DOHODA o přenechání družstevního bytu nebo jeho části do dočasného užívání stáhnout
Žádost o stavební úpravy v bytě stáhnout
Vnitřní směrnice družstva
(Stanovy platné do 30.5.2014) stáhnout
Směrnice pro odměňování orgánů družstva stáhnout
Stanovy platné od 30.5.2014 stáhnout
Elektrické a plynové spotřebiče v domech a bytech stáhnout
Domovní a provozní řád domů SBD Prachatice stáhnout
Směrnice_jednorázové příspěvky stáhnout
Placení oprav a výměn v jednotkách a společných částech domu stáhnout
Prodloužení platnosti podané výzvy k převodu bytu do vlastnictví člena družstva dle z. 42/1992 Sb. a 72/1994 Sb. do roku 2030 stáhnout
Usnesení
Usnesení SD 2013 stáhnout
Usnesení SD 2014 stáhnout
Usnesení SD 2015 stáhnout
Usnesení SD 2016 stáhnout
Usnesení SD 2017 stáhnout
Usnesení SD 2018 stáhnout
ČSN normy
Zápisy
Zpráva BOZP a PO za rok 2017 stáhnout
Zpravodaje
Zpravodaj 1/2012 stáhnout
Zpravodaj 2/2012 stáhnout
Zpravodaj 1/2013 stáhnout
Zpravodaj 2/2013 stáhnout
Zpravodaj 1/2014 stáhnout
Zpravodaj 2/2014 stáhnout
Zpravodaj 1/2015 stáhnout
Zpravodaj 2/2015 stáhnout
Zpravodaj 1/2016 stáhnout
Zpravodaj 2/2016 stáhnout
Zpravodaj 1/2017 stáhnout
Zpravodaj 2/2017 stáhnout
Zpravodaj 1/2018 stáhnout
Zpravodaj 2/2018 stáhnout
Zpravodaj 1/2019 stáhnout
TEPLO a TUV
Elektronický indikátor spotřeby tepla typ E-ITN 10.4 popis stáhnout
Elektronický indikátor spotřeby tepla s radiovým odečtem typ E-ITN 30.xx popis stáhnout
rozpočet nákladů za teplo a TUV stáhnout
Vyhláška 269/2015Sb rozúčtování tepla a TUV stáhnout
Metodický pokyn MMR k vyhlášce 269/2015Sb stáhnout
Cooptherm JH_podmínky rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhl.269/2015Sb stáhnout