Dokumenty ke stažení

Tiskopisy - žádosti
Dohoda rozvedených manželů stáhnout
Žádost o zaslání přeplatku z vyúčtování služeb na účet stáhnout
Plná moc (pro převod družstevního podílu) stáhnout
Prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření Smlouvy o převodu družstevního podílu stáhnout
Žádost o stavební úpravy v bytě stáhnout
Souhlas se zrušením rozhodnutí představenstva družstva s vyloučením společných členů z družstva stáhnout
Žádost o souhlas s podnájmem družstevního bytu stáhnout
Dočasné ubytování ukrajinských občanů - dohoda stáhnout
Vnitřní směrnice družstva
Elektrické a plynové spotřebiče v domech a bytech stáhnout
Domovní a provozní řád domů SBD Prachatice stáhnout
Směrnice č. 1/2019 - Placení oprav a výměn v jednotkách a společných částech domu stáhnout
Směrnice - Provozování kamer v domech SBD stáhnout
Směrnice č. 12/2022 - Ceník služeb pro vlastníky stáhnout
Zásady k udělení souhlasu s podnájmem družstevního bytu stáhnout
Stanovy SBD účinné od 1.7.2021 stáhnout
Jednací řád SBD účinný od 1.7.2021 stáhnout
Volební řád SBD účinný od 1.7.2021 stáhnout
Směrnice č. 2/2020 - Výběr zhotovitele stáhnout
Směrnice č. 5/2022- Správní poplatky družstva stáhnout
Směrnice č. 13/2022 - Obecná pravidla při povolování stavebních bytových úprav a odpuštění správního poplatku stáhnout
Usnesení
Usnesení SD 2013 stáhnout
Usnesení SD 2014 stáhnout
Usnesení SD 2015 stáhnout
Usnesení SD 2016 stáhnout
Usnesení SD 2017 stáhnout
Usnesení SD 2018 stáhnout
Usnesení SD 2019 stáhnout
Usnesení SD 2020 stáhnout
Usnesení SD 2021 stáhnout
Usnesení SD 2022 stáhnout
Usnesení SD 2023 stáhnout
ČSN normy
Zprávy PO a BOZP
Zpráva BOZP a PO za rok 2017 stáhnout
Zpráva BOZP a PO za rok 2018 stáhnout
Zpráva BOZP a PO za rok 2019 stáhnout
Zpráva BOZP a PO za rok 2020 stáhnout
Zpráva PO za rok 2021 stáhnout
Zpráva BOZP za rok 2021 stáhnout
Zpráva PO za rok 2022 stáhnout
Zpráva BOZP za rok 2022 stáhnout
Zpravodaje
Zpravodaj 1/2012 stáhnout
Zpravodaj 2/2012 stáhnout
Zpravodaj 1/2013 stáhnout
Zpravodaj 2/2013 stáhnout
Zpravodaj 1/2014 stáhnout
Zpravodaj 2/2014 stáhnout
Zpravodaj 1/2015 stáhnout
Zpravodaj 2/2015 stáhnout
Zpravodaj 1/2016 stáhnout
Zpravodaj 2/2016 stáhnout
Zpravodaj 1/2017 stáhnout
Zpravodaj 2/2017 stáhnout
Zpravodaj 1/2018 stáhnout
Zpravodaj 2/2018 stáhnout
Zpravodaj 1/2019 stáhnout
Zpravodaj 2/2019 stáhnout
Zpravodaj 2/2020 stáhnout
Zpravodaj 1/2021 stáhnout
Zpravodaj 2/2021 stáhnout
Zpravodaj 2/2021 - vklad stáhnout
Zpravodaj 1/2022 stáhnout
Zpravodaj 2/2022 stáhnout
Zpravodaj 1/2023 stáhnout
TEPLO a TUV
Elektronický indikátor spotřeby tepla typ E-ITN 10.4 popis stáhnout
Elektronický indikátor spotřeby tepla s radiovým odečtem typ E-ITN 30.xx popis stáhnout
rozpočet nákladů za teplo a TUV stáhnout
Vyhláška 269/2015Sb rozúčtování tepla a TUV stáhnout
Metodický pokyn MMR k vyhlášce 269/2015Sb stáhnout
Cooptherm JH - podmínky rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhl. č. 269/2015 Sb. stáhnout