Dokumenty ke stažení

Tiskopisy - žádosti
Dohoda rozvedených manželů stáhnout
Žádost o zaslání přeplatku z vyúčtování služeb na účet stáhnout
Plná moc (pro převod družstevního podílu) stáhnout
Prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření Smlouvy o převodu družstevního podílu stáhnout
DOHODA o přenechání družstevního bytu nebo jeho části do dočasného užívání stáhnout