Dokumenty ke stažení

Tiskopisy - žádosti
Dohoda rozvedených manželů stáhnout
Žádost o zaslání přeplatku z vyúčtování služeb na účet stáhnout
Plná moc (pro převod družstevního podílu) stáhnout
Prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření Smlouvy o převodu družstevního podílu stáhnout
Žádost o stavební úpravy v bytě stáhnout
Souhlas se zrušením rozhodnutí představenstva družstva s vyloučením společných členů z družstva stáhnout
Žádost o souhlas s podnájmem družstevního bytu stáhnout
Dočasné ubytování ukrajinských občanů - dohoda stáhnout