Dokumenty ke stažení

Vnitřní směrnice družstva
Elektrické a plynové spotřebiče v domech a bytech stáhnout
Domovní a provozní řád domů SBD Prachatice stáhnout
Směrnice č. 1/2019 - Placení oprav a výměn v jednotkách a společných částech domu stáhnout
Směrnice - Provozování kamer v domech SBD stáhnout
Směrnice č. 1/2020 - Ceník služeb pro vlastníky stáhnout
Zásady k udělení souhlasu s podnájmem družstevního bytu stáhnout
Stanovy SBD účinné od 1.7.2021 stáhnout
Jednací řád SBD účinný od 1.7.2021 stáhnout
Volební řád SBD účinný od 1.7.2021 stáhnout
Směrnice č. 2/2020 - Výběr zhotovitele stáhnout
Směrnice č. 3/2022 - Pro odměňování členů volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob stáhnout
Směrnice č. 5/2022- Správní poplatky družstva stáhnout
Směrnice č. 6/2022 - Převod bytu do OV po 27.5.2022 stáhnout