Dokumenty ke stažení

Vnitřní směrnice družstva
(Stanovy platné do 30.5.2014) stáhnout
Směrnice pro odměňování orgánů družstva stáhnout
Stanovy platné od 30.5.2014 do 30.6.2021 stáhnout
Elektrické a plynové spotřebiče v domech a bytech stáhnout
Domovní a provozní řád domů SBD Prachatice stáhnout
Směrnice č. 1/2019 - Placení oprav a výměn v jednotkách a společných částech domu stáhnout
Směrnice - Provozování kamer v domech SBD stáhnout
Směrnice č. 1/2020 - ceník služeb pro vlastníky stáhnout
Směrnice č. 1/2017 - Jednorázové platby stáhnout
Zásady k udělení souhlasu s podnájmem družstevního bytu stáhnout
Stanovy SBD účinné od 1.7.2021 stáhnout
Jednací řád SBD účinný od 1.7.2021 stáhnout
Volební řád SBD účinný od 1.7.2021 stáhnout
Směrnice č. 2/2020 - Výběr zhotovitele stáhnout