Úřední deska

Schůze v době pandemie Covid-19
Schůze samospráv od 26.11.2021 stáhnout
Schůze samospráv od 3.1.2022 stáhnout
Schůze samospráv od 17.1.2022 stáhnout
Shromáždění delegátů 2021
Informace k rozhodování SD 2021 per rollam stáhnout
Podmínky pro rozhodování SD 2021 per rollam stáhnout
Výzva k rozhodnutí "per rollam" delegátů stáhnout
Notářský zápis - návrh rozhodnutí SD stáhnout
Vyjádření k návrhu rozhodnutí SD per rollam stáhnout
Zpráva představenstva o své činnosti v roce 2020 stáhnout
Zpráva kontrolní komise o své činnosti v roce 2020 stáhnout
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 stáhnout
Účetní závěrka ke dni 31.12.2020 stáhnout
Výsledek hospodaření a rozdělení zisku za rok 2020 stáhnout
Výplata odměn statutárního a kontrolního orgánu a členů výboru samospráv za rok 2020 stáhnout
Volba jmenovaných náhradních členů představenstva stáhnout
Přijetí úvěrů na rekonstrukce stáhnout
Nové stanovy SBD Prachatice sídlo Husinec stáhnout
Nový jednací řád SBD Prachatice sídlo Husinec stáhnout
Nový volební řád SBD Prachatice sídlo Husinec stáhnout
Notářský zápis - výsledek rozhodnutí SD stáhnout
Oznámení rozhodnutí per rollam delegátů stáhnout
Oznámení
Volební obvody delegátů pro r. 2021 - 2026 stáhnout
korespondenční volba delegátů pro r. 2021 - 2026 stáhnout
Formulář - evidenční údaje členů stáhnout
Volební obvody bez zvolených delegátů stáhnout
Pozvánky
Inzerce
Návrhy
Nabídky
GDPR
Žádost o přístup k os. údajům stáhnout
Žádost o omezení zpracování os. údajů stáhnout
Žádost o opravu os. údajů stáhnout
Žádost o výmaz os. údajů stáhnout
Zásady zpracování osobních údajů stáhnout
Organizační struktura SBD