Úřední deska

Seznam společenství vlastníků
Seznam SVJ v družstevních domech a ve správě družstva stáhnout
Schůze v době pandemie Covid-19
Schůze samospráv od 26.11.2021 stáhnout
Schůze samospráv od 3.1.2022 stáhnout
Schůze samospráv od 17.1.2022 stáhnout
Shromáždění delegátů 2022
pozvánka na SD 27.5.2022 stáhnout
Zpráva představenstva o činnosti družstva za rok 2021 stáhnout
Zpráva kontrolní komise o své činnosti v roce 2021 stáhnout
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 stáhnout
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021 stáhnout
Výsledek hospodaření a rozdělení zisku za rok 2021 stáhnout
Rozbor hospodaření v roce 2021 stáhnout
Výplata odměn orgánů družstva stáhnout
Zpráva o činnosti na úseku PO v roce 2021 stáhnout
Zpráva o stavu BOZP za rok 2021 stáhnout
Úvěry ke schválení stáhnout
Směrnice č. 3/2022 stáhnout
Směrnice č. 4/2022 stáhnout
Limit funkcionářských odměn na období roku 2022 - 2023 stáhnout
SOVF - Mgr. Treglerová Lenka stáhnout
SOVF - Ing. Štengl Richard stáhnout
SOVF - Čechová Jana stáhnout
SOVF - Bartoš Václav stáhnout
SOVF - Chán Timoteus stáhnout
SOVF - Kunclová Valerie stáhnout
SOVF - Lencová Zuzana stáhnout
SOVF - Mészárosová Ivana stáhnout
SOVF - Šrámek Jan stáhnout
SOVF - Ing. Chvalová Růžena stáhnout
SOVF - Ing. Slobodníková Jarmila stáhnout
SOVF - Ing. Milota Milan stáhnout
Směrnice č. 5/2022 stáhnout
Směrnice č. 2/2019 stáhnout
Dlužníci k 30.4.2022 stáhnout
Inventarizace rozvahových účtů k 31.12.2021 stáhnout
Inventarizace družstevních podílů k 31.12.2021 stáhnout
Zůstatky dlouhodobé zálohy a FO k 31.12.2021 stáhnout
Bankovní úvěry k 31.12.2021 stáhnout
Úvěry na výstavbu k 31.12.2021 stáhnout
Přehled dotací a úvěrů k 31.12.2021 stáhnout
Vyúčtování služeb roku 2021 - předběžně stáhnout
Převody bytů do vlastnictví k 31.12.2021 - počet stáhnout
Přehled SVJ ve správě družstva k 30.4.2022 stáhnout
Přehled nedořešených pozemků k 30.4.2022 stáhnout
Opravy domů v roce 2021 stáhnout
Opravy domů - výhled na rok 2022 stáhnout
Spotřeba SV v roce 2021 - pata domu stáhnout
Usnesení SD 2022 stáhnout
Oznámení
Volební obvody delegátů pro r. 2021 - 2026 stáhnout
korespondenční volba delegátů pro r. 2021 - 2026 stáhnout
Formulář - evidenční údaje členů stáhnout
Volební obvody bez zvolených delegátů stáhnout
Pozvánky
Inzerce
Návrhy
Nabídky
GDPR
Žádost o přístup k os. údajům stáhnout
Žádost o omezení zpracování os. údajů stáhnout
Žádost o opravu os. údajů stáhnout
Žádost o výmaz os. údajů stáhnout
Zásady zpracování osobních údajů stáhnout
Organizační struktura SBD