Úřední deska

Shromáždění delegátů 2021
Informace k rozhodování SD 2021 per rollam stáhnout
Podmínky pro rozhodování SD 2021 per rollam stáhnout
Výzva k rozhodnutí "per rollam" delegátů stáhnout
Notářský zápis - návrh rozhodnutí SD stáhnout
Vyjádření k návrhu rozhodnutí SD per rollam stáhnout
Zpráva představenstva o své činnosti v roce 2020 stáhnout
Zpráva kontrolní komise o své činnosti v roce 2020 stáhnout
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 stáhnout
Účetní závěrka ke dni 31.12.2020 stáhnout
Výsledek hospodaření a rozdělení zisku za rok 2020 stáhnout
Výplata odměn statutárního a kontrolního orgánu a členů výboru samospráv za rok 2020 stáhnout
Volba jmenovaných náhradních členů představenstva stáhnout
Přijetí úvěrů na rekonstrukce stáhnout
Nové stanovy SBD Prachatice sídlo Husinec stáhnout
Nový jednací řád SBD Prachatice sídlo Husinec stáhnout
Nový volební řád SBD Prachatice sídlo Husinec stáhnout
Notářský zápis - výsledek rozhodnutí SD stáhnout
Oznámení rozhodnutí per rollam delegátů stáhnout