Seznam kontaktů

Technický úsek
Ing. Kneifl Petr
vedoucí technik
+420 388 331 280
+420 608 853 715
+420 388 331 186
sbdkneifl@seznam.cz
Hanzal Rudolf
technik
+420 388 331 786
+420 723 723 950
+420 388 331 186
sbdhanzal@seznam.cz