Orgány družstva

Představenstvo
Mgr. Treglerová Lenka
předsedkyně představenstva
+420 388 331 186
+420 723 173 187
treglerova.sbd@seznam.cz
Ing. Štengl Richard
místopředseda představenstva
+420 388 331 186
+420 602 468 216
sbdstengl@seznam.cz
Čechová Jana
člen
Bartoš Václav
člen
Lencová Zuzana
člen
Mészárosová Ivana
člen
Chán Timoteus
člen
Šrámek Jan
člen
Kunclová Valerie
člen
Kontrolní komise
Ing. Chvalová Růžena
předsedkyně kontrolní komise
Ing. Slobodníková Jarmila
místopředsedkyně kontrolní komise
Ing. Milota Milan
člen
+420 735 717 054
milan.milota@seznam.cz