Orgány družstva

Kontrolní komise
Ing. Milota Milan
předseda kontrolní komise
+420 735 717 054
milan.milota@seznam.cz
Ing. Chvalová Růžena
místopředsedkyně kontrolní komise
Ing. Slobodníková Jarmila
člen