Orgány družstva

Kontrolní komise
Ing. Chvalová Růžena
předsedkyně kontrolní komise
Ing. Slobodníková Jarmila
místopředsedkyně kontrolní komise
Ing. Milota Milan
člen
+420 735 717 054
milan.milota@seznam.cz