Poskytované služby

Stavební bytové družstvo Prachatice, sídlo Husinec disponuje

 • dlouholetými zkušenostmi při správě obytných domů se zapracovaným kolektivem zaměstnanců s praxí a odbornými znalostmi, zajišťující služby na vysoké úrovni.
 • Softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků i ostatních vlastníků.
 • Znalostí právních předpisů – občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových zákonů a ostatních předpisů platných pro správu a kompletního zajištění provozu a služeb souvisejících s užíváním obytných domů a nebytových prostor.
 • Přístupem k informacím v rámci začlenění ve SČMBD, potřebných pro zajišťování a kvalitní správu majetku družstva, majetku společenství vlastníků jednotek a majetku vlastníků.
 • Možností zajištění výhodného pojištění majetku pro SVJ v rámci uzavřené pojistné smlouvy.
 • Dlouhodobou ekonomickou stabilitou.

.

Zajišťujeme kompletní služby pro družstevní domy, pro jednotky v SVJ a jednotky ve vlastnictví ostatních vlastníků

 • Kompletní vedení účetnictví dle z. 563/1991 Sb. v platném znění.
 • Zpracování účetní závěrky.
 • Zpracování podkladů pro daňové přiznání – dani z příjmu a dani z nemovitosti.
 • Vedení evidence členů družstva a jednotlivých vlastníků jednotek v domě, registrace změn.
 • Zajištění předpisu pevných a zálohových plateb.
 • Vedení evidence plateb a zajištění upomínek a vymáhání dluhů.
 • Pojištění budov ve vlastnictví družstva a ve vlastnictví jiných osob.
 • Zajištění oprav a revizí v rozsahu dle platných ČSN a zákonů ČR.
 • Zajišťování údržby, rekonstrukcí a modernizací společných částí domů.
 • Zpracování cenových nabídek, jejich vyhodnocení ve spolupráci s předsedou samosprávy, technická pomoc při řešení a realizaci, zajištění dohledu na prováděné dílo, převzetí díla.
 • Vypracování smlouvy o dílo na práce pro drobné opravy a údržbu domu.
 • Technická a poradenská činnost.
 • Zpracování dokumentace termokamerou TESTO a zjištění úniků tepla na domě.
 • Zpracování žádostí o statní dotace.