Cena plynu v domech se společnou kotelnou a cena elektřiny ve společných částech domu

cena plynu od společnosti E-ON – tarif spotřeba od 63–315 MWh za rok

  • cena plynu do 31.8.2022 byla ve výši 1.294,70 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
  • cena plynu od 1.9.2022 je ve výši 2.305,05 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
  • cena plynu od 31.12.2022 bude ve výši 3.135,11 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby. Pro celý rok 2023 však bude platit zastropování obchodní ceny na maximální cenu 3.025 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.

cena elektřiny ve společných částech domu od společnosti E-ON

  • cena do 31.8.2022 byla ve výši 3.403 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
  • cena od 1.9.2022 je ve výši 4.389 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.
  • cena od 31.12.2022 bude pro většinu odběrných míst ve výši 8.044 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby. Pro celý rok 2023 však bude platit zastropování obchodní ceny na maximální cenu 6.050 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby.

cena elektřiny pro vytápění tepelným čerpadlem od společnosti E-ON pro Vlkonice čp. 101 a 111

  • cena ve vysokém tarifu do 30.12.2022 5.031 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby, od 31.12.2022 bude cena 9.083 Kč/MWh + stálé platby, ale pro celý rok 2023 bude platit zastropování ceny na maximální cenu 6.050 Kč/MWh + stálé platby.
  • cena v nízkém tarifu do 30.12.2022 3.828 Kč/MWh vč. DPH + stálé platby, od 31.12.2022 bude cena 6.913 Kč/MWh + stálé platby, pro celý rok 2023 však bude platit zastropování ceny na maximální cenu 6.050 Kč/MWh + stálé platby.

Za elektřinu i plyn si od ledna 2024 všichni připlatíme. O kolik se nám zvednou náklady se můžete podívat na tomto odkaze:

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-prehledne-za-plyn-i-elektrinu-tisice-korun-navic-40453063

Zde se můžete podívat, který dodavatel elektřiny a zemního plynu by byl pro Vaši domácnost nejvýhodnější:

https://kalkulator.tzb-info.cz/…

Pomocí kalkulátoru si můžete spočítat, kolik budete platit za plyn:

https://www.seznamzpravy.cz/…-plyn-219633#…

Pomocí kalkulátoru si můžete spočítat, kolik budete platit za elektrickou energii:

https://www.seznamzpravy.cz/…-zima-219930#…

Odkaz na článek o vývoji ceny elektrické energie:

https://www.seznamzpravy.cz/…nosti-213622#…

Shora uvedené vychází z informací, které nám poskytly dodavatelé tepla či obce. Všeobecně však musíme upozornit na skutečnost, že ty lokality, kde se teplo primárně vyrábí ze zemního plynu, musejí počítat se skokovým zvýšením cen za tuto komoditu, která se již dnes při uzavírání nových smluv pohybuje v rozmezí čtyř až pětinásobku cen z počátku letošního roku. Až dodavatelům tepla skončí lhůta pro zafixované ceny, musíme se připravit, zejména tam, kde je výroba závislá na zemním plynu, že zřejmě dojde k tomuto avizovanému zdražení a družstvo v ten okamžik bude muset těm domům, které odebírají teplo vyráběné ze zemního plynu, upravit i předpisy nájemného, kdy budou zálohy na teplo a TUV nastaveny na ceny oznámené dodavatelem tepla. I když sice nějací dodavatelé tepla mají ceny plynu zafixované, neznamená to, že ke zdražení tepla nedojde, jelikož i jim stoupají vedlejší náklady na jeho výrobu, které se zcela jistě projeví v konečné vyúčtované ceně za teplo. Rovněž bychom chtěli apelovat na ty domy, které dosud ještě topí uhlím, aby si na celou topnou sezónu 2022–2023 udělali zásobu uhlí, jelikož i uhlí již nyní začíná být nedostatek.

Jedná se o celoevropský problém a nám nezbyde nic jiného než doufat, že se tato situace vyvolaná válečným stavem na Ukrajině alespoň trošku zlepší a že naše vláda připraví nějaké kompenzační balíčky příspěvků na bydlení.