Oznámení – výzva

V případě, že bude chtít člen družstva nájemce, který podnajímá družstevní byt ukrajinským občanům s dočasnou ochranou, nechat zapsat družstvem tento byt do evidence bytů a smluv, pro získání příspěvku pro solidární domácnost, nechť se na nás s písemnou žádostí obrátí a my tento byt, jakožto vlastník družstevních bytů do výše uvedené evidence zapíšeme.